ViewPurebeta

viewpure.com/
Start Time
:
End Time
:

*Cool New Features

Hoe wordt Nederland bestuurd?

Nederland is een parlementaire democratie. Dit betekent dat het volk vertegenwoordigers kiest voor in het parlement. De landelijke overheid van Nederland zit in Den Haag. Maar ook iedere Provincie en iedere gemeente heeft zijn eigen bestuur.

De inwoners van een gemeente mogen stemmen op de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt de beslissingen die in de gemeente uitgevoerd moeten worden. Wethouders voeren de besluiten van de gemeenteraad uit. De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college van wethouders. Maar hij is niet de baas in de gemeente. Want de gemeenteraad beslist.

De Provinciale Staten vertegenwoordigen de burgers in de provincie. Eens in de vier jaar zijn er verkiezingen. De Provinciale staten nemen de beslissingen in de Provincie. De gedeputeerde staten en de commissaris van de Koningin zorgen dat de besluiten worden uitgevoerd. Iedere provincie heeft dus zijn eigen bestuur.

In Den Haag zit het landelijk bestuur van Nederland. De ministers en staatssecretarissen vormen samen het kabinet. Zij bedenken de plannen voor het land. Maar ze mogen deze plannen niet zomaar uitvoeren. Eerst moeten de Eerste en Tweede Kamer ermee instemmen. De Tweede Kamer wordt gekozen door de burgers, de Eerste kamer wordt gekozen door de Provinciale Staten. Als de wetten zijn goedgekeurd, dan zorgen de ministers voor de uitvoering.

Behalve de gemeente, de provincie en de landelijke politiek hebben we nog een volksvertegenwoordiging en een bestuur in de Europese Unie. Nederland moet zich ook houden aan de regels die hier gemaakt worden.
104,489 views
93.62% favorited