ViewPurebeta

viewpure.com/
Start Time
:
End Time
:

*Cool New Features

Kinderen voor Kinderen 3 - Ha, ha, ha, je vader

Kinderen voor Kinderen 3 - Ha, ha, ha, je vaderr
Gezongen door Marc, Lara en Bennie.r
Vara 1982r
r
M'n vader die is domineer
Daar word ik mee gepestr
Ziezo, de zondag zit 'r opr
Je vader kan weer naar z'n nestr
En roep ik: 'Snotverdomme'r
Dan wijzen ze me nar
Dan zeggen ze: 'Niet vloekenr
Anders gaan we naar je pa'r
Pa, pa, pa, pa, pa r
r
Hahaha, je vaderr
Ha, je vader, die is gekr
Je bent zelf al niet zo lekkerr
Maar je vader is nog gekkerr
Ja, je vader is nog gekkerder dan gek r
r
M'n vader die is schoolhoofdr
En daar word ik mee gepestr
Heehee, waarom zijn jouw rapportenr
Beter dan die van de restr
En als ik word bevorderdr
Dan zeggen ze: 'Weljar
Ze snapt er wel geen bal vanr
Maar wat wil je met zo'n pa'r
Pa, pa, pa, pa, pa r
r
Hahaha, je vaderr
Ha, je vader, die is gekr
Je bent zelf al niet zo lekkerr
Maar je vader is nog gekkerr
Ja, je vader is nog gekkerder dan gek r
r
M'n vader die is wijkagentr
Daar word ik mee gepestr
Kijkkijk, het zoontje van de smerisr
En wat doet-ie braaf z'n bestr
Ik word dan wel 's driftigr
Maar als ik schop of slar
Dan roepen ze: 'ME'err
Je wordt net zo als je pa'r
Pa, pa, pa, pa, pa r
r
Hahaha, je vaderr
Ha, je vader, die is gekr
Je bent zelf al niet zo lekkerr
Maar je vader is nog gekkerr
Ja, je vader is nog gekkerder dan gek r
r
M'n vader trekt de aandachtr
Dat prikkelt tot protestr
Haha, we hebben aan die vader van jour
Allemaal de pestr
Dan huil ik of dan vecht ikr
Dan schaam ik me, maar plotsr
Is alles uit en overr
En ik ben alleen maar trotsr
Ha ha ha ha trots r
r
Hahaha, je vaderr
Ha, je vader, die is gekr
Je bent zelf al niet zo lekkerr
Maar je vader is nog gekkerr
Maar m'n vader is m'n vader, hou je bek!r
Hou je bek!
1,216,809 views
81.88% favorited