ViewPurebeta

viewpure.com/
Start Time
:
End Time
:

*Cool New Features

Instructievideo IEP Eindtoets groep 8 ?OUD

Op 18 en 19 april 2017 maken zo'n 45.000 leerlingen de IEP Eindtoets. Deze instructievideo geeft uitleg aan leerlingen van groep 8 over het maken van de IEP eindtoets.

Tekst van de voice-over:

Hallo allemaal! Je gaat zo meteen de IEP eindtoets maken. We leggen je nu uit wat belangrijk is bij het maken van de toets.

De toets bestaat uit taal en rekenen. We laten je nu een paar voorbeelden zien. Je ziet de leestekst en daarnaast de vragen die je moet beantwoorden over de tekst.
Lees altijd de opdracht die boven de leestekst staat. Hier staat hoeveel vragen er bij de leestekst horen. Dit is een voorbeeld van taalverzorging, waarbij spelling getoetst wordt. Zo zien de rekenopgaven in de IEP Eindtoets eruit.

Op het toetsboekje staat jouw naam. Je mag in het boekje schrijven en vult dus je antwoorden in bij de opgaven in het toetsboekje. Gebruik een potlood. Ook mag je bij alle vragen een gum en kladpapier gebruiken. Bij rekenen mag je ook een liniaal gebruiken.

De IEP Eindtoets heeft meerkeuzevragen en open vragen. We laten je nu eerst zien hoe je een antwoord bij de meerkeuzevragen invult. En hoe je een antwoord verbetert. Bij meerkeuzevragen kies je één antwoord. Kleur het vakje niet in. Zet een kruisje in het hokje.

Wil je je antwoord veranderen, dan gum je eerst het kruisje in het vakje uit. Zorg dat het kruisje echt niet meer te zien is. Kruis daarna het vakje aan van het andere antwoord dat je kiest.

Bij open vragen schrijf je je antwoord op in het vakje bij de vraag. Als je een fout maakt, gebruik dan je gum. Streep je antwoord niet door en zet het ook niet tussen haakjes. Gum je antwoord helemaal uit. Schrijf daarna je nieuwe antwoord op in het vakje.

Je gaat zo beginnen met het maken van het eerste deel van de toets. Tussen het eerste deel en het tweede deel van de toets zit een tussenblad. Je hebt 60 minuten de tijd om alle vragen van het eerste deel te maken. Je juf of meester laat het je weten als je nog 5 minuten de tijd hebt. Als je eerder klaar bent, doe dan je toetsboekje dicht en leg het op de hoek van je tafel. Je mag rustig lezen tot je juf of meester zegt dat de tijd voorbij is. Dan hebben we pauze. Na de pauze maak je het tweede deel van de toets. Dit deel duurt iets korter dan het eerste deel, namelijk 50 minuten. Ook nu laat je juf of meester het weten als je nog 5 minuten de tijd hebt.

Heel veel succes!
23,532 views
% favorited